Обележен Међународни дан писмености

Међународни дан писмености обележава се широм света сваког 8. септембра. Идеја о обележавању овог дана појавила се септембра 1965. године у Техерану, на Светској конференцији министара образовања на тему искорењавања неписмености. УНЕСКО је ову идеју прихватио и с обележавањем Међународног дана писмености почео 1966. године.

Циљ обележавања је да се укаже на значај писмености за човечанство, али и да се јавности скрене пажња на велики глобални проблем – неписменост. Поражавајућа је чињеница да је у свету скоро милијарду људи неписмено.

Према истраживањима, у нашој земљи 2% становништва је неписмено – не зна да чита и пише. Док је 2/3 становника функционално неписмено, неоспособљено да примени стечена знања.

Међународни дан писмености обележен је и у нашој школи. Кроз радионичарски рад и израду паноа, ученици 6/2,3,4 истакли су важност писмености како у животу појединца, тако и друштва у целини. Поред основне писмености – читања и писања за интелектуални развој личности битне су друге врсте писмености. Тако су се на ученичком паноу нашле и: дигитална, визуелна, информатичка, медијска, математичка, информациона, функционална и друге врсте писмености.

Развој дигиталне технологије пружа бројне могућности за стицање знања, што су ученици и применили у изради паноа.

Писменост подразумева и познавање граматике и правописа, те су се током радионице ученици подсетили на најчешће правописне грешке које су се јављале у њиховим писменим задацима.

У оквиру радионице ученици су анализирали мудрости познатих личности о писмености и језику, као што су Д. Радовић, М. Твен, Малала, Љ. Ршумовић и други.

Радећи у групи, у радионици ученици су обогатили своје знање о језику, али и унапредили међусобне односе засноване на поштовању, сарадњи, солидарности уз уважавање различитости.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *