Матична школа

Матична школа - ОШ "Вук Караџић" Крушевац

 Школа „Вук Караџић“ добија име 26.09.1955. године и наставља да негује традицију Прве осмољетке у Крушевцу. Наставља са радом у старој школској згради, данашњем Народном музеју, све до септембра 1964. године, када школа добија нову зграду, као и простор за продужени боравак ученика. Зграда матичне школе реновирана је и адаптирана 1989. године. Дограђено је 450 метара квадартних школског простора као и школско двориште. На тај начин су се
стекли просторни услови за функционисање петоугаоне школе.
Интензивније опремање школе савременим наставним средствима и компјутерима започето је школске 2002/03. године. Исте године Школски развојни тим
ради пројекат „УЧИОНИЦА РАДИОНИЦА“. Пројекат је прихваћен, а његову реализацију подржала је Светска банка са 450.000,00 динара. У току лета 2004. године школа је добила велику донацију из Швајцарске која се састојала у школском намештају, наставним средствима, компјутерској и спортској опреми и новцу. Донацијом Мерси – корпса у школи су замењене столице и реновирани су подови у осам учионица. У школској 2006/07. години комплетно су реновирани санитарни чворови у целој згради, а током летњег распуста 2008. године замењен је део прозора на школској згради и сви прозори на згради продуженог боравка. Стављена је квалитетна ПВЦ столарија. Замена преостале столарије на школској згради завршена је у току 2012/13. године. Програмом „Дигитална школа“, који је раелизовало Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2010.године, школа је добила дигитални кабинет са 25 ученичких места. У кабинету информатике опрема се, захваљујући донацијама, стално осавремењава (Хенкел Мерима – 10 рачунара, Ерсте банка – 10 рачунара са пратећом опремом). Део опреме купљен је од награде коју је наша екипа освојила на Сименсовом конкурсу за мултимедијалне презентације. Средствима за капиталне инвестиције локалне самоуправе реконструисан је топловодни систем у школи 2013/14.године. Реновирана мултимедијална учионица отворена је јануара 2014. уз присуство помоћника министра просвете, градоначелника Крушевца и истакнутих спортиста. Тада је презентован рад паметне табле – дар
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Прокредит банка поклонила је школи фото-копир апарат, телефонску централу и намештај (столови, столице и ормари).
Школа се континуирано реновира и опрема захваљујући и бројним донацијама родитеља. Све учионице за ученике од 1-4. разреда на другом спрату реновиране су и уређене. Климатизоване су и све учионице са јужне стране (12) су, као и кабинет информатике, мултимедијална учионица, канцеларија педагошко-психолошке службе и канцеларија директора.
У току школске 2016/ 2017. године набављена су 2 рачунара, 3 камере и ТВ, књиге за библиотеку, опрема за канцеларије. Просторије продуженог боравка су
окречене и опремљене. Обављено је кречење ходника и холова, опремљен је изложбен простор у холу школе за представљање најбољих ученика и опремљена је кухиња.
У оквиру библиотеке налази се мултимедијална учионица која сваке године оправдава своју функцију и где се реализују часови коришћењем извора на интернету или уз припремљене презентације ученика и наставника, а део кроз гледање филмова, представа, одабраног ТВ програма и слично.
У току школске 2018/ 2019. године комплетно је опремљена фискултурна сала, једна учионица и канцеларија секретара су окречене, набављена су 10 рачунара и урађена је АМРЕС мрежа.
Школске 2019/20. окречено је и сређено пет учионица на приземљу и првом спрату (делом од средстава школа, а делом од средстава које су обезбедили родитељи ученика). Обезбеђено је 7 пројектора и исто толико лап топова средствима МПНТР. Обезбеђена су два компјутера средствима SOCIETE GENERALE банке. Школа је претрпела огромну штету од невремена у јуну 2020. године па је морао да се замени кров, окречи зграда у потпуности, учионице, ходници и подрумске просторије, библиотека, канцеларија стручне службе и замене сва врата у подруму. Замењене су све полице за књиге у библиотеци и већи број библиотечке грађе који је био потопљен, отписан је, а због ситуације набављене су и нове књиге. Израђени су радни столови за канцеларије и две учионице, ормани и извршена је замена ламината.
У издвојеном одељењу у Церови промењена су два прозора. Школске 2020/21. године замењена су врата и део столарије у Церови, а школа
је комплетно окречена и споља и изнутра и обезбеђена је топла вода. У матичној школи је такође у тоалетима уведена топла вода, окречена је наставничка и директорова канцеларија. Репариране су клупе у школском дворишту.