Get Adobe Flash player

ПРЕТРАГА

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

САДРЖАЈ:
 1. Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?
 2. Пријављивање за први разред
 3. Испитивање зрелости детета за полазак у школу
 4. Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада?
 5. Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи?
 6. Која документација је  потребна  за упис детета у први разред основне школе?
 7. Да ли је могуће одложити упис детета  у први разред?
 8. Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?
 9. Колики је недељни фонд часова у првом разреду?
 10. Да ли у школи постоји боравак?

Драги родитељи будућих првака, на овој страници се налазе све битне имформације о упису деце у први разред основне школе за 2016/2017. школску годину. Информације о упису  можете добити и путем телефона 037/447- 410 од стручних сарадника школе.

 Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе? 

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. 

То значи да се школске 2016/2017. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2009. године до краја фебруара 2010. године. Родитељи/старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.  

Пријављивање за први разред (Врати се на почетак стране)

Упис у први разред обавиће се од 01.04.2016. до 30.05.2016. године уз достављање неопходних докумената, а у случају оправдане спречености родитеља може се обавити и касније. Након уписа родитељи  се преко вртића обавештавају о тачном датуму и термину тестирања будућих првака које ће бити обављено од 28.04.2016. до 10.06.2016. године.

Испитивање зрелости детета за полазак у школу (Врати се на почетак стране)

Тестирање будућих првака обавиће школски психолог тестом за испитивање првака, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање. 
Овом приликом, ради се и интервју са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом.
Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако психолог треба да упозна будућег првака и због тога ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада? (Врати се на почетак стране)

Родитељи/старатељи који желе да упишу дете у ОШ „Вук Караџић“, а по месту становања јој не припадају, могу да пријаве свог будућег првака, као и сви остали родитељи, у горе наведеном периоду (од 01.04.2016. до 30.05.2016. године). У случају  да су родитељи из оправданих разлога били спречени да обаве пријављивање  у наведеном року могу га и накнадно извршити попуњавањем одговарајуће молбе.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи? (Врати се на почетак стране)

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2016/2017. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2010. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Која документација је  потребна  за упис детета у први разред основне школе(Врати се на почетак стране)

Потребно је прибавити : 

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
 • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)
 • пријаву боравка становања (подаци из личне карте само на на увид)
 • доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера)

Да ли је могуће одложити упис детета  у први разред? (Врати се на почетак стране)

Дa. У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог изабраног педијатра и на основу мишљења интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе? (Врати се на почетак стране)

Постоје обавезни  и  изборни предмети. 

Обавезни су: 

 • Српски језик
 • Математика
 • Енглески језик
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање

Обавезни изборни предмети су: 

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање

Поред обавезних изборних постоје и изборни предмети:

 • Народна традиција
 • Чувари природе
 • Руке у тесту

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из групе обавезних изборних и један из групе изборних предмета.

Колики је недељни фонд часова у првом разреду? (Врати се на почетак стране)

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српскијезик  и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.

Да ли у школи постоји боравак? (Врати се на почетак стране)

У школи ради продужени боравак за децу уписану у млађе разреде. 
Радно време продуженог боравка је од  7.00 до 13.30 и од 11.00 до 17.00 у зависности од смене у којој су ученици. 
У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове и баве осталим слободним активностима. 
Радно време боравка, по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља. 

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!