Get Adobe Flash player

ПРЕТРАГА

Са ове странице можете преузети конкурсну документацију свих јавних набавки наше школе.

 1. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА (објављено 17.7.2014. године) - Конкурсна документација
 2. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (објављено 26.8.2014. године) - Конкурсна документација
 3. ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ (објављено 30.9.2014. године) - Конкурсна документација
 4. ЗАМЕНА ВРАТА НА УЧИОНИЦАМА (објављено 29.10.2014. године) - Конкурсна документација, тендер, позив за подношење понуде
 5. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2015/16. (објављено 10.07.2015. године - крајњи рок доставе 17.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 6. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2015/16. (објављено 10.07.2015. године - крајњи рок доставе 17.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 7. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА (објављено 21.07.2015. године) - Одлука о обустави
 8. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2015/16. - поновљен конкурс (објављено 21.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 9. Обавештење о резултатима конкурса објављеног 10.07.2015. године  - За ученике, за запослене
 10. ЕКСКУРЗИЈА 2015/16. (објављено 30.10.2015. године) - Позив за подношење понуда, конкурсна документација,,измена и допуна конкурсне документације
 11. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (објављено 21.3.2016. године) - Позив за подношење понуда
 12. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2016/17. (објављено 16.06.2016. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 13. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2016/17. (објављено 16.06.2016. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 14. ЕКСКУРЗИЈА 2016/17. (објављено 26.10.2016. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација
 15. ЕКСКУРЗИЈА 2016/17. (објављено 10.11.2016. године) - Обавештење о закљученом уговору, Одлука о додели уговора
 16. ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2017. годину (објављено 03.03.2017. године) - Одлука ЈН, План ЈН
 17. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (објављено 14.03.2017. године) - Позив за подношење понуде
 18. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2017/18. (објављено 29.05.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 19. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2017/18. (објављено 29.05.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 20. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017/18. (објављено 10.06.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 21. ЕКСКУРЗИЈА 2017/18. (објављено 02.10.2017. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација
 22. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (објављено 20.03.2018. године) - Позив за подношење понуде
 23. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2018/19. (објављено 21.05.2018. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 24. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2018/19. (објављено 21.05.2018. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 25. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018/19. (објављено 09.07.2018. године) - Одлука за покретање поступка јавне набавке за ел. енпозив за подношење понудеконкурсна документација
 26. АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2018/19. (објављено 05.09.2018. године) - Одлука о покретању поступка јавне набавке, Одлука о измени јавне набавке, Измена јавне набавке, Позив за подношење понудеКонкурсна документација
 27. АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2018/19. - ИЗМЕНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (објављено 07.09.2018. године) - Измена конкурсне документације, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (објављено 18.09.2018. год.) - Обавештење о резултатима конкурса, одлука о обустави поступка ЈН, обавештење о обустави поступка ЈН
 29. АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2018/19. - ПОНОВЉЕНА ЈАВНА НАБАВКА (објављено 25.09.2018. године) - Позив за подношење понуда, конкурсна документација
 30. АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2018/19. - Трећи конкурс (објављено 16.10.2018. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација
 31. ЕКСКУРЗИЈА 2018/19. (објављено 18.10.2018. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација
 32. ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА АДАПТАЦИЈУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ (објављено 25.10.2018. године) - Одлука о додели уговора, обавештење о резултатима конкурса и ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА АДАПТАЦИЈУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ (објављено 26.10.2018. године) - Обавештење о закљученом уговору
 33. ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ 2018/2019. (објављено 07.10.2018. године) - Одлука о додели уговора, обавештење о резултатима конкурса
 34. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (објављено 19.03.2019. године) - Позив за подношење понуде