Get Adobe Flash player

Наставници наше школе су у оквиру програма подршке "Школе за 21. век" (под покровитељством British Council и Министарства просвете, науке и технолошког развоја) осмислили пројекат Escape room уживо под називом "Избави се знањем". 

Циљ пројекта је да се ученици на креативан и иновативан начин оснаже за полагање завршног испита и мотивишу за учење, те да им знање и његова примена постану изазов и циљ. Поред тога, пројекат код ученика развија кључне вештине као што су:

  • решавање проблема вредновањем доказа, критичким мишљењем, употребом логике, комуникацијом, сарадњом, сагледавањем из друге перспективе,
  • развијање дигиталне писмености и
  • развијање компетенција за целоживотно учење. 

Пројекат је одрађен кроз три радионице. У првој, која је реализована 15.10.2018. године, су учествовали ученици седмог разреда, а у остале две, реализоване 17.10.2018. године, наши ученици заједно са гостима из Холандије и Украјине. Ове уживо постављене собе за бекство су биле интересантне и ученицима, али и наставницима који су их осмислили и који се надају да ће их реализовати и убудуће.