Get Adobe Flash player

Са ове странице можете преузети  конкурсну документацију свих јавних набавки наше школе.

 1. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА (објављено 17.7.2014. године) - Конкурсна документација
 2. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (објављено 26.8.2014. године) - Конкурсна документација
 3. ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ (објављено 30.9.2014. године) - Конкурсна документација
 4. ЗАМЕНА ВРАТА НА УЧИОНИЦАМА (објављено 29.10.2014. године) - Конкурсна документација, тендер, позив за подношење понуде
 5. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2015/16. (објављено 10.07.2015. године - крајњи рок доставе 17.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 6. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2015/16. (објављено 10.07.2015. године - крајњи рок доставе 17.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 7. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА (објављено 21.07.2015. године) - Одлука о обустави
 8. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2015/16. - поновљен конкурс (објављено 21.07.2015. године) - Позив за подношење понуде, конкурсна документација
 9. Обавештење о резултатима конкурса објављеног 10.07.2015. године  - За ученике, за запослене
 10. ЕКСКУРЗИЈА 2015/16. (објављено 30.10.2015. године) - Позив за подношење понуда, конкурсна документација,,измена и допуна конкурсне документације
 11. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (објављено 21.3.2016. године) - Позив за подношење понуда
 12. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2016/17. (објављено 16.06.2016. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 13. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2016/17. (објављено 16.06.2016. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 14. ЕКСКУРЗИЈА 2016/17. (објављено 26.10.2016. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација
 15. ЕКСКУРЗИЈА 2016/17. (објављено 10.11.2016. године) - Обавештење о закљученом уговору, Одлука о додели уговора
 16. ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2017. годину (објављено 03.03.2017. године) - Одлука ЈН, План ЈН
 17. ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (објављено 14.03.2017. године) - Позив за подношење понуде
 18. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2017/18. (објављено 29.05.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 19. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 2017/18. (објављено 29.05.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 20. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017/18. (објављено 10.06.2017. године) - Позив за подношење понудеконкурсна документација
 21. ЕКСКУРЗИЈА 2017/18. (објављено 02.10.2017. године) - Позив за подношење понудаконкурсна документација